MamaE,

Voor en door ouders met een chronische ziekte en/of handicap

 

Sociaal-Medische Indicatie Kinderopvang (S.M.I)

Er bestaat een regeling dat wanneer je door een chronische ziekte of beperking niet zelf voor je kindje kan zorgen je een tegemoetkoming kan krijgen in de kosten voor de opvang. Dit vraag je aan bij de gemeente bij het WMO loket.

Deze regeling heet een SMI  een sociaal-, medische indicatie. Er zijn meerdere vormen die je dan zou kunnen krijgen. Dit is afhankelijk van de situatie.

Het kan in de vorm van een PGB. Dat je zelf thuis hulp regelt, of naar een gastouder, of een kinderdagverblijf

Zie ook http://www.nji.nl/nl/Publicaties/Protocol-Sociaal-Medische-Indicatie-Kinderopvang.html

Ik heb wat krijg ik ook wat?

In deze publicatie vindt u informatie over de bestaande regelingen voor vergoeding of compensatie van kosten door ziekte, handicap of ouderdom.

Deze publicatie is bestemd voor mensen met een chronische ziekte, handicap of hoge leeftijd en bevat de volgende onderwerpen:

 

 • de vergoeding van medische kosten;
 • kosten van zorg bij langdurige ziekte;
 • kosten van bijvoorbeeld hulp in het huishouden, vervoer en aanpassingen in de woning;
 • een financieel extraatje voor mantelzorgers;
 • meerkosten door een chronische ziekte of handicap;
 • kosten van reizen buiten de regio;
 • kosten van gehandicapte kinderen die nog thuis wonen;
 • kosten van bijzondere uitgaven;
 • belastingaftrek bij ziekte of handicap;
 • belastingteruggave voor mensen die jong gehandicapt zijn geraakt;
 • hogere uitkering voor extra hulp bij arbeidsongeschiktheid.

Speciale potjes

Soms kan je ook bij een belangen en/of lotgenotenvereniging, van jou specifieke bepaalde ziekte of aandoening, aankloppen voor vergoedingen. Die hebben daar soms speciale potjes voor. Nee heb je, ja kun je krijgen

Andere situatie

Mocht jouw situatie afwijken van die van ons, of heb je omtrent vergoedingen en regelingen toch meer vragen. Kijk dan op www.mee.nl en bel hen voor een afspraak. Zij denken mee met mensen die een handicap, beperking of chronische ziekte hebben.  Je kan ook altijd nog in je eigen gemeente navraag doen. Ik weet dat er op dit moment in bepaalde gemeentes proef wordt gedraaid met een bepaald protocol voor vergoedingen voor opvang als je zelf een lichamelijke beperking en/of chronische ziekte hebt en niet geheel zelfstandig voor je kindje kan zorgen.

Copyright Elana den Hollander 2015